Kampania w Nowym Dworze Mazowieckim

W marcu rozpoczęliśmy kampanię edukacyjno-informacyjną w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

W ramach projektu „Ulica szkolna” po przeprowadzeniu monitoringu zanieczyszczeń związanych z ruchem drogowym w sezonie grzewczym, przyszedł czas na kampanię przypominającą rodzicom i mieszkańcom  o wpływie naszych indywidualnych zachowań drogowych na codzienność i przyszłość dzieci. 

W ramach projektu „Ulica szkolna” monitorowane są zanieczyszczenia związane z ruchem drogowym oraz gęstość i rodzaje ruchu drogowego wokół szkół. Czy to jak docieramy do szkoły ma znaczenie dla dzieci i nauczycieli? Wyniki badań i materiały edukacyjne posłużą do zwiększenia świadomości nt. zanieczyszczenia powietrza oraz wpływu naszych indywidualnych zachowań na codzienność i przyszłość dzieci. Celem projektu jest opracowanie planów poprawy jakości powietrza dla wybranych lokalizacji.

W ramach projektu opracowane zostaną plany poprawy jakości powietrza oraz ocena gęstości i rodzajów ruchu drogowego wokół szkół. Wyniki badań i materiały edukacyjne posłużą do zwiększenia świadomości nt. zanieczyszczenia powietrza oraz wpływu indywidualnych zachowań i otaczającej lokalnej społeczności na codzienność i przyszłość ich dzieci.

W szkole i jej okolicy można zobaczyć materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące zanieczyszczeń powietrza spowodowanych wzmożonym ruchem aut. Kampania zachęca do docierania do szkoły pieszo, rowerem, a kiedy zaistnieje konieczność dojechania autem nie podjeżdżania do samego wejścia. Zostawienie samochodu w pewnej odległości od placówki i mini spacer do szkoły – to wspólny czas z dzieckiem i dotlenienie przed lekcjami. Takie działania przynoszą wiele korzyści, nie tylko dla środowiska, ale także dla zdrowia uczniów i pracowników szkoły.

Docieranie do szkoły pieszo lub rowerem to świetny sposób na zapewnienie sobie codziennej dawki ruchu, a także na oszczędzanie czasu, który zwykle tracimy w korkach lub na szukanie miejsca parkingowego w pobliżu szkoły. Dodatkowo, poruszanie się po mieście w ten sposób pomaga w utrzymaniu zdrowia, wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie i redukuje stres.

Kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do rodziców i uczniów ma na celu zwiększenie świadomości na temat wpływu emisji zanieczyszczeń transportowych na jakość powietrza, nasze zdrowie, a nawet funkcje poznawcze.  Nasze codzienne decyzje dotyczące mobilności to odpowiedzialność za zdrowie i kondycję najbliższych oraz za swoje otoczenie. Poprzez takie działania, przypominamy rodzicom i innym kierowcom wokół szkoły, że wyłączenie silnika jest obowiązkowe i szalenie ważne, szczególnie dla dzieci, a nawet minimalne zmiany w zachowaniu (np. kilka minut spaceru) mają poważne długoterminowe konsekwencje dla zdrowia. Uczniowie zyskują wiedzę na temat ochrony środowiska, zdrowego stylu życia oraz samodzielności i odpowiedzialności za swoje wybory.

– Zmiany mobilności w obszarach szkolnych oraz dostosowanie prędkości i gęstości ruchu pojazdów mogą znacznie wpłynąć zarówno na poprawę jakości powietrza jak i na bezpieczeństwo ruchu drogowego – mówi Barbara Król, koordynatorka projektu z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. – Dlatego dostrzegamy potrzebę zbudowania solidnych podstaw dla dalszego propagowania koniecznych działań – zbierania danych, mapowania sytuacji, propagowania najlepszych praktyk, zwiększania świadomości i przygotowania propozycji systemowych działań – dodaje.

Skip to content