Rozpoczynamy pomiary jakości powietrza w Płońsku

24 marca br. zamontowaliśmy sprzęt pomiarowy przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku. To ostatni monitoring w ramach projektu „Ulica szkolna” w sezonie grzewczym. Urządzenia pomiarowe jak zwykle zamontowane zostało przy głównym wejściu do szkoły na wysokości twarzy pieszego, aby uchwycić dokładnie te substancje i ich stężenia, którymi oddychamy. Rejestracja stężeń z pomiarem czasu umożliwia wychwycenie różnic dobowych i dziennych. Drugi pomiar – za szkołą – pokazuje różnice w zależności od odległości od ruchliwej ulicy.

Calem szczegółowych pomiarów zanieczyszczeń powietrza generowanych przez transport oraz rodzajów ruchu drogowego wokół szkoły jest ocena skali i rodzajów zagrożeń. Pomiary będą prowadzone w dwóch falach – w sezonie grzewczym oraz wiosną. Szczególna analiza ruchu drogowego generowanego w godzinach porannych i popołudniowych pozwoli ocenić wpływ ilości pojazdów dowożących dzieci do szkoły na jakość powietrza.

Skip to content