Ulica Szkolna – „Czyste powietrze i bezpieczeństwo naszych dzieci”

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego rozpoczyna realizację innowacyjnego projektu „Czyste powietrze i bezpieczeństwo naszych dzieci” w woj. mazowieckim, finansowanego przez międzynarodową organizację Clean Air Fund.  

O zanieczyszczeniu powietrza w Polsce rozmawia się zwykle zimą, a jako główną przyczynę podaje się nieprawidłowe ogrzewanie domów. Tymczasem z raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2020 roku wynika, że za ok. 3/4 emisji dwutlenku azotu (NO2) w największych polskich miastach odpowiadają samochody, szczególnie te starsze. 

Zanieczyszczenie powietrza związane z ruchem drogowym (z ang. traffic-related air pollution – TRAP) ma bezpośredni wpływ na choroby układu oddechowego, ale także alergii i problemów rozwojowych. Dzieci należą do najbardziej narażonej grupy osób ponieważ ich układ oddechowy i układ odpornościowy nie są jeszcze w pełni rozwinięte i znacznie szybciej reagują na substancje trujące i drażniące (1). W Polsce nie ma krajowych zaleceń i działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w okolicach szkół i na drogach, którymi dzieci dojeżdżają do szkół. 

Zmiany mobilności w obszarach szkolnych oraz dostosowanie prędkości i gęstości ruchu pojazdów mogą znacznie wpłynąć zarówno na poprawę jakości powietrza jak i na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dlatego dostrzegamy potrzebę zbudowania solidnych podstaw dla dalszego propagowania i działań – zbierania danych, mapowania sytuacji, konsolidowania przykładów najlepszych praktyk, zwiększania świadomości i przygotowania know-how. 

Projekt „Ulica Szkolna” będzie realizowany w pięciu wybranych szkołach województwa mazowieckiego, a jego celem jest opracowanie planów poprawy jakości powietrza i bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranych gminach. W tym celu zostaną przeprowadzone badania jakości powietrza oraz ocena gęstości i rodzajów ruchu drogowego wokół wybranych szkół. Wyniki badań i materiały edukacyjne posłużą do zwiększenia świadomości nt. zanieczyszczenia powietrza oraz wpływu indywidualnych zachowań i otaczającej lokalnej społeczności na codzienność i przyszłość ich pociech. Projekt będzie realizowany przy współpracy z lokalnym samorządem i biznesem. 

Clean Air Fund (CAF) to globalna organizacja filantropijna współpracująca z rządami, biznesem i działaczami z innych organizacji pozarządowych w celu poprawy jakości powietrza dla wszystkich. CAF finansuje i współpracuje merytorycznie z organizacjami, które zbierają i promują dane o jakości powietrza, wpływają na wzrost świadomości społecznej i zapotrzebowanie na czyste powietrze oraz napędzają zmiany regulacyjne. CAF wspiera organizacje pozarządowe i decydentów w działaniach na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, łącząc ludzi, zwiększając zasoby merytoryczne i techniczne w terenie oraz dzieląc 

się dowodami na to, co działa. 

Więcej o projektach realizowanych przez CAF: https://www.cleanairfund.org/what-we-do/ 

CAF działa globalnie, ponieważ wszyscy potrzebujemy czystego powietrza, aby żyć, rozwijać się i prosperować. Jednak 9 na 10 osób na świecie oddycha powietrzem szkodliwym, co sprawia, że zanieczyszczenie powietrza jest jednym z naszych największych zagrożeń dla zdrowia. 75% mieszkańców miast UE jest narażone na podwyższone wartości pyłów PM2,5. 

Rocznie na świecie umiera ponad 7 milionów ludzi w wyniku zanieczyszczenia powietrza – ponad dwa razy więcej niż na malarię, gruźlicę i HIV/AIDS łącznie. Nie musi tak być. Polska znalazła się na liście państw wspieranych przez CAF, ponieważ 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast UE znajduje się właśnie u nas. Zanieczyszczone powietrze jest powodem 47500 przedwczesnych zgonów każdego roku w Polsce. Mieszkańcy mniejszych miast są najbardziej narażeni na zanieczyszczenie powietrza z domowych pieców grzewczych i transportu. 

1) UNICEF, “Childhood air pollution exposure key messages” 

https://www.unicef.org/media/123156/file/Childhood_Air_Pollution_Key_Messages_2022.pdf
Skip to content