Ulica Szkolna – pomiary zanieczyszczeń powietrza wokół szkoły SP 7 w Legionowie

Rozpoczęliśmy badania zanieczyszczeń komunikacyjnych, czyli oprócz pyłów PM10 i PM 2.5 także dwutlenku azotu (NO2). Jest to wyjątkowy pomiar, ponieważ rejestrujemy stężenie N02 w czasie rzeczywistym (co 10 sekund) i oceniamy bardzo dokładnie wpływ pojazdów na zanieczyszczenia powietrza. 

Taka metodologia badań umożliwia obserwację wpływu spalin z poszczególnych samochodów podjeżdżających pod szkołę. Pierwsze pomiary rozpoczęliśmy w Szkole Podstawowej nr 7 w Legionowie, aby zebrać dane nt. wpływu transportu na jakość powietrza w wokół szkoły. Mierniki zostały umieszczone przy wejściu do szkoły tj. przy ulicy Królowej Jadwigi oraz na tyłach budynku, w miejscu oddalonym od wpływu samochodów. 

Już po pierwszych dniach tak dokładnych pomiarów widać oddziaływanie wzmożonego ruchu drogowego na jakość powietrza. Badanie będzie kontynuowane w zestawieniu z pomiarami natężenia ruchu i rodzajów pojazdów. Przeprowadzimy także indywidualne badanie zanieczyszczeń związanych z ruchem drogowym na trasie pieszej dziecka w okolicy szkoły. Wyniki badań posłużą jako podstawa do optymalizacji ruchu drogowego dla poprawy jakości powietrza oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w okolicy szkoły.  

Skip to content