Warsztaty „Ulica szkolna” w Piastowie

W ramach projektu „Ulica Szkolna – czyste powietrze i bezpieczeństwo naszych dzieci” dyrekcja szkoły podstawowej nr 3 – dyrektor Agnieszka Leja i wicedyrektor Katarzyna Dudek, wraz z organizatorami akcji zaprosiła rodziców, nauczycieli i władze miasta do wspólnego omówienia zagadnień mobilności, zdrowia i komfortu dzieci wokół szkoły. W spotkaniu udział wzięła pani vice burmistrz miasta, Maria Makowska, oraz pan Dominik Banasiewicz z Wydziału Utrzymania Miasta, którzy aktywnie wspierają realizację projektu oraz inicjatywy wokół SP nr 3. Obecna była także pani Magdalena Śladowska, Kierownik – Wydział Emisji i Ochrony Powietrza Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, który objął projekt patronatem.

Prowadzące warsztat – Barbara Król z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego i Agnieszka Krzyżak-Pitura z Fundacji „Rodzic w mieście” przedstawiły wstępne wyniki pomiarów gęstości i rodzaju ruchu drogowego oraz zanieczyszczeń powietrza związanych z wzmożonym ruchem porannym i popołudniowym. 

Położenie szkoły w obrębie najbardziej ruchliwych ulic powoduje większe narażenie dzieci, ale także rodziców i nauczycieli, na szkodliwe substancje ze spalin – w szczególności silnie toksyczny dwutlenek azotu.

Podczas warsztatów zaprezentowano przykłady ograniczania ruchu wokół szkół, bezpiecznej mobilności pieszych i rowerzystów, ograniczania ekspozycji na zanieczyszczone powietrze oraz aspekty zdrowotne i rozwojowe dzieci.  Przedstawiono rozwiązania z innych państw oraz najlepsze praktyki, które mogą być inspiracją do stworzenia komfortowych warunków do niezależnych aktywności dzieci oraz jeszcze bardziej atrakcyjnej przestrzeni dla całej społeczności.  

SP nr 3 w Piastowie już uczestniczy w Edukacyjnej Sieci Antysmogowej i posiada stały monitoring jakości powietrza na budynku, jednak pomiary zrealizowane w ramach projektu „Ulica szkolna” były ukierunkowane na zanieczyszczenia pochodzące z ruchu drogowego i jasno pokazały, że w godzinach szczytu komunikacyjnego stan powietrza jest miejscowo pogorszony a normy NO2 przekroczone.

Wspólna praca warsztatowa nad mapami terenu pozwoliła zidentyfikować miejsca niebezpieczne lub niekomfortowe, np. krótkie cykle świateł, słabo oświetlone przejścia, brakującą infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów, itp. Zebrane uwagi zostaną uwzględnione w propozycjach urbanistycznych na kolejnym etapie projektu.

Spotkanie to jest częścią projektu “Ulica szkolna” w ramach którego przypominamy rodzicom o:

– bezwzględnym obowiązku wyłączania silnika podczas postoju przed szkołą, 

– możliwości pozostawienia aut dalej od szkoły i odprowadzania dzieci pieszo,

– pozytywnym wpływie aktywnej mobilności na zdrowie i koncentrację dzieci,

– możliwościach zagospodarowania terenu zielenią,

– konieczności oczyszczania powietrza w budynkach szkolnych – mechanicznego i naturalnego.

Skip to content