Warsztaty w Nowym Dworze Mazowieckim

W ramach projektu „Ulica Szkolna – czyste powietrze i bezpieczeństwo naszych dzieci” dyrekcja szkoły – dyrektor Agnieszka Pindel i wicedyrektor Agnieszka Janicka, wraz z organizatorami akcji zaprosiła rodziców, nauczycieli i władze miasta do wspólnego omówienia zagadnień mobilności, zdrowia i komfortu dzieci wokół szkoły. W spotkaniu udział wziął pan burmistrz miasta, Jacek Kowalski, który aktywnie włączył się w dyskusję, podkreślając wagę omawianych tematów.

Podczas warsztatów poruszono istotne kwestie związane z bezpieczeństwem, ilością pojazdów wokół szkoły, poziomami zanieczyszczenia powietrza oraz największymi bolączkami związanymi z ruchem drogowym na trasach dojazdowych.  Prowadzące warsztat – Barbara Król z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego i Agnieszka Krzyżak-Pitura z Fundacji „Rodzic w mieście” przedstawiły wstępne wyniki pomiarów gęstości i rodzaju ruchu drogowego oraz zanieczyszczeń powietrza związanych z wzmożonym ruchem porannym i popołudniowym. Przedstawiono przykłady rozwiązań z innych państw oraz najlepsze praktyki, które mogą być inspiracją do stworzenia komfortowych warunków do niezależnych aktywności dzieci oraz jeszcze bardziej atrakcyjnej przestrzeni dla całej społeczności.  

Spotkanie to jest częścią projektu “Ulica szkolna” w ramach którego przypominamy rodzicom o:

– bezwzględnym obowiązku wyłączania silnika podczas postoju przed szkołą, 

– możliwości pozostawienia aut dalej od szkoły i odprowadzania dzieci pieszo,

– pozytywnym wpływie aktywności rowerowej

Skip to content