Warsztaty w Wawrze

W ramach projektu „Ulica Szkolna – czyste powietrze i bezpieczeństwo naszych dzieci” odbyły się warsztaty dotyczące mobilności i jakości powietrza wokół Szkoły Podstawowej nr 128 im. Marii Skłodowskiej-Curie. Warsztaty dla rodziców w Wawrze zorganizowała dyrektor szkoły Marzena Grzeszczyk i zaprosiła do wspólnego omówienia zagadnień mobilności, zdrowia i komfortu dzieci wokół jej szkoły. Podczas warsztatów poruszono istotne kwestie związane z bezpieczeństwem, ilością pojazdów wokół szkoły, poziomami zanieczyszczenia powietrza oraz największymi bolączkami związanymi z ruchem drogowym w tak uczęszczanej lokalizacji Dzielnicy Wawer.  Prowadzące warsztat – Barbara Król z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego i Agnieszka Krzyżak-Pitura z Fundacji „Rodzic w mieście” przedstawiły wstępne wyniki pomiarów gęstości i rodzaju ruchu drogowego oraz zanieczyszczeń powietrza związanych z wzmożonym ruchem porannym i popołudniowym. 

Pzedstawiono przykłady rozwiązań z innych państw oraz najlepsze praktyki, które mogą być inspiracją do stworzenia komfortowych warunków do niezależnych aktywności dzieci oraz jeszcze bardziej atrakcyjnej przestrzeni dla całej społeczności.  

Spotkanie to jest częścią projektu “Ulica szkolna” w ramach którego przypominamy rodzicom o:

– bezwzględnym obowiązku wyłączania silnika podczas postoju przed szkołą, 

– możliwości pozostawienia aut dalej od szkoły i odprowadzania dzieci pieszo,

– pozytywnym wpływie aktywności rowerowej i pieszej na zdrowie, a nawet wyniki w nauce! 

Skip to content