„Wybieram zdrowie!” – Rodzice na Mazowszu za czystszym powietrzem

Najnowsze badanie przeprowadzone przez IPSOS na zlecenie Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego (PBD) potwierdza, że większość rodziców na Mazowszu chciałoby zdrowszego i bezpieczniejszego transportu do szkoły.

Przeprowadzone w ramach projektu „Ulica Szkolna” badanie opinii pokazało, że aż 83% respondentów uważa zanieczyszczenie powietrza za poważny problem zdrowotny wymagający natychmiastowych działań. Dodatkowo, 88% ankietowanych podkreśla potrzebę ochrony przed skutkami ekspozycji na spaliny samochodowe najbardziej wrażliwych grup – dzieci, kobiet w ciąży oraz osób starszych.

Alarmujące dane dotyczące transportu

Z badania wynika, że choć świadomość zagrożeń jest wysoka, to nadal 47% rodziców preferuje przewożenie dzieci do szkół i przedszkoli samochodem. W dalszej kolejności wskazują spacer (28%) czy jazdę na rowerze (12%). Znacząca jest tutaj różnica w preferencji do podróży samochodem między mieszkańcami wsi (60%) a Warszawy (30%). Na pytanie, jak dzieci faktycznie docierają do przedszkola lub szkoły, to 63% badanych wskazało samochód, 38% – spacer, a tylko 18% – komunikację publiczną. 

Skutki dla najmłodszych

Niezwykle istotne są dowody na to, jak transport wpływa na jakość powietrza i co za tym idzie – na zdrowie dzieci. Zanieczyszczenia takie jak tlenki azotu, pyły zawieszone, czy benzopireny mają bezpośredni wpływ na rozwój układu oddechowego u dzieci, podnosząc ryzyko chorób przewlekłych, w tym alergii czy astmy. Dzieci mają krótszy, delikatniejszy i bardziej czuły układ oddechowy, który cały czas się rozwija. Aby to zobrazować, można porównać liczbę pęcherzyków płucnych u noworodka (24 mln) z liczbą pęcherzyków u 4-latka (ponad 257 mln!). Dodatkowo wyższy stosunek częstości oddechów do powierzchni ciała dziecka oraz mniej rozwinięte naturalne bariery ochronne powodują większą ekspozycję na zanieczyszczenia. A zupełnie prozaicznie, ze względu na wzrost są bliżej spalin i wdychają ich znacznie więcej niż osoba dorosła. Taka ekspozycja na substancje trujące może powodować nieprawidłowy rozwój płuc przez zahamowanie przyrostu pęcherzyków, a tym samym zmniejszenie pojemności oddechowej. Przedłużające się infekcje, podrażnienie błon śluzowych, spadek odporności na zakażenia i coraz częstsze choroby przewlekłe – alergie, astma, choroby o podłożu autoimmunologicznym, neurologicznym, a nawet choroby nerek – to wszystko konsekwencje codziennej ekspozycji na zanieczyszczone powietrze. 

– Badania przeprowadzone w ramach projektu „Ulica szkolna” potwierdziły znaczny wzrost koncentracji spalin w okolicy szkół w godzinach porannego i popołudniowego wzmożonego ruchu drogowego, który oprócz zanieczyszczenia powietrza, może generować także bezpośrednie zagrożenie potrąceniem lub wypadkiem – mówi Barbara Król, koordynatorka akcji “Ulica szkolna”. –  Dzieci postrzegają ruch uliczny w zupełnie inny sposób niż dorośli i często nie mają jeszcze możliwości właściwej oceny odległości oraz prędkości pojazdów. Eliminacja zbyt wielu impulsów jest dla nich trudna, ale właściwe przygotowanie okolicy szkoły może znacznie poprawić bezpieczeństwo i komfort uczniów – dodaje.

Co możemy zrobić?

Projekt „Ulica Szkolna” oraz przeprowadzone badania rzucają światło na konieczność zmian w naszych nawykach transportowych. Badani rodzice, zapytani o argumenty zachęcające do zmiany nawyków najczęściej wskazują poprawę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów (89%), a także zwiększenie bezpieczeństwa tras dla pieszych i rowerzystów (po 33%). Istotna byłaby także większa siatka połączeń i częstość przyjazdów komunikacji publicznej (30%) lub zmiana miejsca zamieszkania/pracy na bliższe do przedszkola lub szkoły (27%).

Pocieszające jest, że tylko 9% rodziców deklaruje, że nigdy nie przesiądzie się z samochodu w celu codziennego podwożenia dzieci do szkoły lub przedszkola. 

Wybierajmy zdrowie i bezpieczeństwo każdego dnia – dla siebie i swoich najbliższych!

O badaniu

Badanie zostało zrealizowane w dniach 28.03-2.04.24 techniką CAWI (ang. Computer-

Assisted Web Interview) na próbie mazowieckich rodziców dzieci w wieku 3-10 lat,

n=302. Próba została dobrana w taki sposób, aby odzwierciedlać zróżnicowanie populacji

w woj. mazowieckim pod względem płci oraz wielkości miejsca zamieszkania. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Skip to content