Czystsze powietrze – zdrowsze płuca. Nowe badania szwedzkich naukowców

Ostatnie badania opublikowane przez European Respiratory Journal podkreślają, że zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w Sztokholmie wpłynęło na poprawę pojemności płuc u dzieci i młodzieży.

Naukowcy z Karolinska Institutet w Szwecji uważają, że jest to szczególnie istotne ze względu na zmniejszenie ryzyka rozwoju przewlekłych chorób płuc w dorosłym życiu. To jedno z nielicznych badań potwierdzających długoterminowy wpływ zanieczyszczeń powietrza na dzieci.

Do badań wykorzystano dane z projektu BAMSE, w ramach którego badacze obserwowali około 4000 osób urodzonych w latach 1994-1996. Badani w wieku 8, 16 i 24 lat musieli wypełnić kwestionariusz i poddać się spirometrycznemu badaniu płuc w celu sprawdzenia ich funkcji. Dzięki badaniu zdobyto cenną wiedzę o tym, jak styl życia, środowisko i dziedziczność wpływają na astmę, alergię i rozwój płuc u dzieci. W dłuższej perspektywie może to pomóc w zmniejszeniu zachorowalności na astmę i alergie, ale także umożliwić złagodzenie problemów osób nimi dotkniętych.

Z badań wynika, że u osób mieszkające w obszarach Szwecji, w których jakość powietrza się poprawiła, funkcje płuc są lepsza o kilka procent, a  ryzyko znacznego upośledzenia funkcji płuc zmniejszyło się o 20%.

Profesor Melén, jeden z autorów badania, podkreśla, że optymalny rozwój płuc w dzieciństwie jest potężnym determinantem dobrego zdrowia w dorosłym życiu.

Więcej informacji o projekcie: https://www.sciencedaily.com/releases/2023/02/230223132835.htm

Skip to content