Ruszyła kampania informacyjno-edukacyjna przy Szkole Podstawowej nr 128 w Wawrze

Od 20 marca ruszyła kampania edukacyjno-informacyjna w  SP nr 128 im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Kadetów 15.

W ramach projektu „Ulica szkolna” monitorowane są zanieczyszczenia związane z ruchem drogowym oraz gęstość i rodzaje ruchu drogowego wokół szkół. Czy to jak docieramy do szkoły ma znaczenie dla dzieci i nauczycieli? Wyniki badań i materiały edukacyjne posłużą do zwiększenia świadomości nt. zanieczyszczenia powietrza oraz wpływu naszych indywidualnych zachowań na codzienność i przyszłość dzieci. Celem projektu jest opracowanie planów poprawy jakości powietrza dla wybranych lokalizacji. 

W szkole i jej okolicy można zobaczyć materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące zanieczyszczeń powietrza spowodowanych wzmożonym ruchem aut. Kampania zachęca do docierania do szkoły pieszo i zostawiania samochodów w sporej odległości od szkoły.

– Zmiany mobilności w obszarach szkolnych oraz dostosowanie prędkości i gęstości ruchu pojazdów mogą znacznie wpłynąć zarówno na poprawę jakości powietrza jak i na bezpieczeństwo ruchu drogowego – mówi Barbara Król, koordynatorka projektu z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. – Dlatego dostrzegamy potrzebę zbudowania solidnych podstaw dla dalszego propagowania koniecznych działań – zbierania danych, mapowania sytuacji, propagowania najlepszych praktyk, zwiększania świadomości i przygotowania know-how – dodaje.

Skip to content