Kolejne badania potwierdzają neurotoksyczny wpływ smogu na dzieci

Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem ma natychmiastowy i negatywny wpływ na dzieci w wieku szkolnym. Smog, a szczególnie dwutlenek azotu (NO2), sprawia, że dzieci mają pogorszoną uwagę i osłabione zdolności poznawcze. To wnioski z najnowszego badania projektu „NeuroSmog” przeprowadzone przez badaczy z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Projekt „NeuroSmog” analizuje wpływ smogu na mózgi dorastających dzieci. Do tej pory z długoterminowych badań wynikało, że zanieczyszczone powietrze wpływa na rozwój ADHD, choroby Alzheimera i Parkinsona. Najnowsze badania sugerują jednak, że wpływ smogu może być również natychmiastowy.

W badaniu, które objęło reprezentatywną grupę ponad 700 uczniów w wieku 10-13 lat, sprawdzano spostrzegawczość, umiejętność skupiania uwagi i szybkość podejmowania decyzji. Uzyskane wyniki są miarodajne dla całej populacji dzieci w tym wieku narażonych na oddychanie zanieczyszczonym powietrzem. Zespół uwzględnił też czas, który dzieci zwykle spędzają na zewnątrz, tak aby wyniki były możliwie dokładne.

Wyniki testów pokazały, że w dni, kiedy odnotowano wysokie stężenie NO2, u dzieci następowało pogorszenie uwagi i zdolności poznawczych. Wówczas bowiem wysiłek, który wkłada mózg, aby rozwiązać zadanie, jest większy. To może się przekładać na gorsze efekty w nauce, a także problemy z wykonywaniem zwykłych codziennych czynności.

Dwutlenek azotu jest gazem, który roznosi się w stosunkowo niewielkiej odległości kilkudziesięciu czy stu metrów od dróg z dużym natężeniem ruchu, a o jego stężeniu decyduje to, jak bardzo „trujące” samochody jeżdżą tymi drogami oraz przede wszystkim intensywność ruchu samochodowego w pobliżu osiedli, szkół i przedszkoli. Dlatego tak ważne jest, aby nie spacerować wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych, wybierać trasy między budynkami – z dala od głównych ulic oraz ograniczać koncentrację aut wokół szkół w godzinach porannych i popołudniowych. Dotlenienie dzieci zapewnia oczywiście regularne wietrzenie szkolnych sal, ale tylko po uprzednim sprawdzeniu poziomu zanieczyszczeń powietrza danego dnia.

Wyniki badania „NeuroSmog” są na tyle niepokojące, że zespół przedstawił je publicznie, zastrzegając, że jeszcze nie przeszły procesu recenzji w czasopiśmie naukowym.

Więcej informacji o projekcie badaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdziecie tutaj –www.neurosmog.psychologia.uj.edu.pl

Skip to content