Rozpoczynamy pomiary jakości powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim

6 marca br. wspólnie z panią dyrektor szkoły Agnieszką Pindel zamontowaliśmy sprzęt pomiarowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 

Calem szczegółowych pomiarów zanieczyszczeń powietrza generowanych przez transport oraz rodzajów ruchu drogowego wokół szkoły jest ocena skali i rodzajów zagrożeń. Pomiary będą prowadzone w dwóch falach – w sezonie grzewczym oraz wiosną. Szczególna analiza ruchu drogowego generowanego w godzinach porannych i popołudniowych pozwoli ocenić wpływ ilości pojazdów dowożących dzieci do szkoły na jakość powietrza.

Skip to content