Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik objął honorowym patronatem projekt edukacyjny „Ulica szkolna – czyste powietrze i bezpieczeństwo naszych dzieci”

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik objął honorowym patronatem projekt edukacyjny „Ulica szkolna – czyste powietrze i bezpieczeństwo naszych dzieci” który rozpoczął się w czerwcu 2022 roku i potrwa do czerwca 2024 roku.
Bliska współpraca merytoryczna z Wydziałem Emisji i Ochrony Powietrza w Departamencie Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego stanowi szalenie ważny element realizacji projektu podnoszenia kompetencji samorządów oraz mieszkańców w tematyce zanieczyszczeń z transportu drogowego. Wspólne promowanie zrównoważonej mobilności oraz czystego transportu w miastach jest kluczowe dla zmian zachowań i prewencji zdrowia publicznego.

Skip to content