Rozpoczęcie pomiarów powietrza w Wawrze

W lutym br. zamontowaliśmy sprzęt pomiarowy przy Szkole Podstawowej nr 128 im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Calem szczegółowych pomiarów zanieczyszczeń powietrza generowanych przez transport oraz rodzajów ruchu drogowego wokół szkoły jest ocena skali i rodzajów zagrożeń. Pomiary będą prowadzone w dwóch falach – w sezonie grzewczym oraz wiosną. Szczególna analiza ruchu drogowego generowanego w godzinach porannych i popołudniowych pozwoli ocenić wpływ ilości pojazdów dowożących dzieci do szkoły na jakość powietrza.

Skip to content