WOŚP gra dla płuc, a co my możemy zrobić na codzień? 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w tym roku na rzecz oddziałów pulmonologicznych i zakup sprzętu do ratowania i rehabilitacji płuc. Temat ten jest postrzegany głównie z perspektywy pandemii i komplikacji wywołanych wirusem COVID. Jednak warto zwrócić uwagę, że choroby układu oddechowego i ich dramatyczne konsekwencje to także efekt naszej codziennej ekspozycji na zanieczyszczone powietrze! A stan powietrza w naszym bezpośrednim otoczeniu zależy w dużej mierze od naszych indywidualnych zachowań – wyboru środka transportu, wyłączania silnika, parkowania z dala od placówek edukacyjnych, a nawet poruszania się z dala od głównych arterii komunikacyjnych by minimalizować ekspozycję na zanieczyszczenia pochodzące z transportu. 

Zachęcamy do zapoznania się z opinią – apelem zwracającą uwagę na codzienne starania o czyste powietrze, a tym samym, zdrowie i zapobieganie problemom pulmonologicznym, opublikowaną w Krytyce Politycznej przez Agnieszkę Krzyżak-Piturę – prezeskę Fundacji Rodzic w Mieście, partnera naszego projektu. 

Skip to content