„Droga do szkoły musi być bezpieczna”. Jak zadbać o bezpieczeństwo uczniów?

https://jedynka.polskieradio.pl/artykul/3233983,Droga-do-szkoly-musi-byc-bezpieczna-Jak-zadbac-o-bezpieczenstwo-uczniow