Miesiąc: styczeń 2023

Do projektu dołączyła Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim przystępuje do projektu Ulica Szkolna, aby zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoich podopiecznych. Jest to największa placówka edukacyjna w Nowym Dworze Mazowieckim z aż trzynastoma grupami przedszkolnymi i Szkołą Podstawową w kompleksie trzech budynków i imponującej hali sportowej. 

Rozpoczynamy pomiary jakości powietrza w okolicy SP nr 3 w Piastowie

Rozpoczynamy pomiary jakości powietrza w okolicy SP nr 3. Calem szczegółowych pomiarów zanieczyszczeń powietrza generowanych przez transport oraz rodzajów ruchu drogowego wokół szkoły jest ocena skali i rodzajów zagrożeń. Pomiary będą prowadzone w dwóch falach – w sezonie grzewczym oraz wiosną. Szczególna analiza ruchu drogowego generowanego w godzinach porannych i popołudniowych pozwoli ocenić wpływ ilości pojazdów dowożących dzieci do szkoły na jakość powietrza.

Skip to content