piastów

Ulica Szkolna i Akademia Bezpiecznej Jazdy w Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie

14 grudnia w ramach projektu „Ulica Szkolna” Akademia Bezpiecznej Jazdy Polskiego Radia Kierowców, we współpracy z Partnerstwem dla Bezpieczeństwa Drogowego, odwiedziła Szkołę Podstawową nr 3 w Piastowie. Uczniowie poznali podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz właściwego zachowania na drodze, np. użytkowanie kasków i odblasków. Przypominaliśmy o wpływie spalin samochodowych na zdrowie i wyniki w nauce. Istotnym elementem programu był kurs pierwszej pomocy, w ramach którego dzieci nie tylko zdobyły wiedzę teoretyczną, ale również doskonalone umiejętności …

Ulica Szkolna i Akademia Bezpiecznej Jazdy w Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie Czytaj więcej

Warsztaty „Ulica szkolna” w Piastowie

W ramach projektu „Ulica Szkolna – czyste powietrze i bezpieczeństwo naszych dzieci” dyrekcja szkoły podstawowej nr 3 – dyrektor Agnieszka Leja i wicedyrektor Katarzyna Dudek, wraz z organizatorami akcji zaprosiła rodziców, nauczycieli i władze miasta do wspólnego omówienia zagadnień mobilności, zdrowia i komfortu dzieci wokół szkoły. W spotkaniu udział wzięła pani vice burmistrz miasta, Maria Makowska, oraz pan Dominik Banasiewicz z Wydziału Utrzymania Miasta, którzy aktywnie wspierają realizację projektu oraz inicjatywy …

Warsztaty „Ulica szkolna” w Piastowie Czytaj więcej

Ruszyła kampania informacyjno-edukacyjna przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie

W marcu rozpoczęliśmy kampanię edukacyjno-informacyjną w Szkole Podstawowej nr 3 im Bohaterów Powstania Warszawskiego. W ramach projektu „Ulica szkolna” po przeprowadzeniu monitoringu zanieczyszczeń związanych z ruchem drogowym w sezonie grzewczym, przyszedł czas na kampanię przypominającą rodzicom i mieszkańcom  o wpływie naszych indywidualnych zachowań drogowych na codzienność i przyszłość dzieci.  W ramach projektu „Ulica szkolna” monitorowane są zanieczyszczenia związane z ruchem drogowym oraz gęstość i rodzaje ruchu drogowego wokół szkół. Czy to jak docieramy do szkoły ma znaczenie …

Ruszyła kampania informacyjno-edukacyjna przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie Czytaj więcej

Rozpoczynamy pomiary jakości powietrza w okolicy SP nr 3 w Piastowie

Rozpoczynamy pomiary jakości powietrza w okolicy SP nr 3. Calem szczegółowych pomiarów zanieczyszczeń powietrza generowanych przez transport oraz rodzajów ruchu drogowego wokół szkoły jest ocena skali i rodzajów zagrożeń. Pomiary będą prowadzone w dwóch falach – w sezonie grzewczym oraz wiosną. Szczególna analiza ruchu drogowego generowanego w godzinach porannych i popołudniowych pozwoli ocenić wpływ ilości pojazdów dowożących dzieci do szkoły na jakość powietrza.

Skip to content