nowydwormazowiecki

Ostatni cykl pomiarów w Nowym Dworze Mazowieckim

Rozpoczęliśmy ostatni cykl monitoringu powietrza oraz natężenia ruchu drogowego w sezonie pozagrzewczym w Rozpoczęliśmy ostatni cykl monitoringu powietrza oraz natężenia ruchu drogowego w sezonie pozagrzewczym przed ZSP1 na ul. Młodzieżowej 1.  Porównanie pomiarów zrobionych na przestrzeni kilku miesięcy pozwoli na dokładniejszą ilustrację zanieczyszczeń powietrza pochodzących z ruchu samochodowego wokół szkoły. 

Warsztaty w Nowym Dworze Mazowieckim

W ramach projektu „Ulica Szkolna – czyste powietrze i bezpieczeństwo naszych dzieci” dyrekcja szkoły – dyrektor Agnieszka Pindel i wicedyrektor Agnieszka Janicka, wraz z organizatorami akcji zaprosiła rodziców, nauczycieli i władze miasta do wspólnego omówienia zagadnień mobilności, zdrowia i komfortu dzieci wokół szkoły. W spotkaniu udział wziął pan burmistrz miasta, Jacek Kowalski, który aktywnie włączył się w dyskusję, podkreślając wagę omawianych tematów. Podczas warsztatów poruszono istotne kwestie związane …

Warsztaty w Nowym Dworze Mazowieckim Czytaj więcej

Kampania w Nowym Dworze Mazowieckim

W marcu rozpoczęliśmy kampanię edukacyjno-informacyjną w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach projektu „Ulica szkolna” po przeprowadzeniu monitoringu zanieczyszczeń związanych z ruchem drogowym w sezonie grzewczym, przyszedł czas na kampanię przypominającą rodzicom i mieszkańcom  o wpływie naszych indywidualnych zachowań drogowych na codzienność i przyszłość dzieci.  W ramach projektu „Ulica szkolna” monitorowane są zanieczyszczenia związane z ruchem drogowym oraz gęstość i rodzaje ruchu drogowego wokół szkół. Czy to jak docieramy do szkoły ma znaczenie …

Kampania w Nowym Dworze Mazowieckim Czytaj więcej

Rozpoczynamy pomiary jakości powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim

6 marca br. wspólnie z panią dyrektor szkoły Agnieszką Pindel zamontowaliśmy sprzęt pomiarowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim  Calem szczegółowych pomiarów zanieczyszczeń powietrza generowanych przez transport oraz rodzajów ruchu drogowego wokół szkoły jest ocena skali i rodzajów zagrożeń. Pomiary będą prowadzone w dwóch falach – w sezonie grzewczym oraz wiosną. Szczególna analiza ruchu drogowego generowanego w godzinach porannych i popołudniowych pozwoli ocenić wpływ ilości pojazdów dowożących dzieci …

Rozpoczynamy pomiary jakości powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim Czytaj więcej

Do projektu dołączyła Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim przystępuje do projektu Ulica Szkolna, aby zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoich podopiecznych. Jest to największa placówka edukacyjna w Nowym Dworze Mazowieckim z aż trzynastoma grupami przedszkolnymi i Szkołą Podstawową w kompleksie trzech budynków i imponującej hali sportowej. 

Skip to content